FAQ

Czy stracę rok w polskiej szkole?

 

Decyzja w sprawie zaliczenia roku lub semestru zależy od dyrektora Twojej szkoły. Zazwyczaj pozwala on na zaliczenie roku poprzez zdanie egzaminów komisyjnych z przedmiotów, których nie miałeś w USA.

Niezależnie od tego, czy rok zostanie zaliczony, nie można mówić o „straceniu” go, a wręcz przeciwnie – rok ten może być znacznym krokiem naprzód w Twoim życiu.

 

 

Czy mogę zdać maturę w amerykańskiej szkole?

 

Program nie zakłada takiej możliwości, jednak jeśli dyrektor Twojej amerykańskiej szkoły wyrazi zgodę, możesz pisać amerykańską maturę.

 

 

Czy przebywając w USA na wymianie mogę podróżować?

 

Podróżować możesz jedynie z rodziną goszczącą lub do Twojej rodziny (np. gdy mieszka w Chicago), za zgodą fundacji. Możesz także uczestniczyć w wycieczkach oferowanych przez fundację.

 

 

Czy mogę jechać do wybranej przeze mnie rodziny?

 

Tak. Rodzina musi zostać sprawdzona przez koordynatora fundacji i poinformowana o warunkach uczestnictwa w programie. Rodzina ta nie może być jednak z Tobą spokrewniona, ani nie może być polskiego pochodzenia – na wizie J1 głównym celem wymiany jest bowiem wymiana kulturowa.

 

 

Czy mogę wybrać stan?

 

Jedna z fundacji, z którymi współpracujemy (CCI), za dodatkową opłatą w wysokości 600 USD pozwala na wybór 3 stanów z danego regionu: North, South lub West.

Wybór nie gwarantuje jednak zakwaterowania we wskazanym stanie, a gdy taka sytuacja zaistnieje, dopłata jest w całości zwracana uczestnikowi.

 

 

Czy mogę samodzielnie zorganizować wyjazd na wymianę?

 

Wyjazd jest nadzorowany przez rząd amerykański i współpracujące z nim fundacje, nie ma więc możliwości na przyznanie wizy J1 uczniom organizującym taki wyjazd samodzielnie.

Nie mogą oni także uczęszczać do szkoły amerykańskiej.

 

 

Dlaczego wybrać Perfect?

 

By zapewnić jak najwyższą jakość usług, współpracujemy jedynie z najlepszymi (zdaniem Departamentu Stanu) fundacjami: CCI, iE i ACES. Jesteśmy jedynym w Polsce przedstawicielem international Experience.

Nasza oferta jest korzystna cenowo, bez szkody dla jakości usług.

Posiadamy dwudziestoletnie doświadczenie, co pomaga nam kompleksowo przygotować naszych klientów do wyjazdu, oferujemy praktyczne szkolenie przedwyjazdowe z doświadczonym uczestnikiem programu.

Przez czas pobytu naszych uczniów w USA pozostajemy w kontakcie z fundacją amerykańską, co pozwala nam na skuteczną interwencję w ważnych sprawach.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu mają osobiste doświadczenie związane z wymianą kulturalną i znakomicie znają wszystkie aspekty programu.

Szkoła średnia za granicą. Nabór na nowy rok szkolny!

O nas

Pobierz broszurę!