Słowniczek

Na stronie i w kontakcie z Klientami często posługujemy się specyficznym słownictwem związanym z wymianą.

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów:

 

Exchange student – uczestnik wymiany

 

Natural parents (NP)– rodzice uczestnika

 

Host family (HF) – rodzina goszcząca

 

Local coordinator (LC) –osoba, która na miejscu pomaga uczestnikowi i jest w kontakcie z nim i z host family

 

Advisor – osoba w szkole odpowiedzialna za pomoc w wyborze przedmiotów i doradztwo edukacyjne

 

Placement – znalezienie szkoły i rodziny dla uczestnika

 

Application – zbiór dokumentów potrzebnych do wzięcia udziału w programie

 

Late fee – dodatkowa opłata za późne złożenie aplikacji

 

Deadline – termin złożenia dokumentów

 

High School Diploma (HSD) – dokument otrzymywany po ukończeniu szkoły średniej w USA

 

ELTiS (The English Language Test for International Students) – test językowy dla aplikujących uczniów

 

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) – system amerykański służący do monitorowania między innymi uczniów i studentów przebywających w USA na wizie J, F i M

Szkoła średnia za granicą. Nabór na nowy rok szkolny (możliwe też wyjazdy jeszcze w tym roku szkolnym)!

O nas

Pobierz broszurę!