Procedura aplikacji – program wymiany uczniowskiej do USA (J-1)

Jak można zostać uczestnikiem programu J-1?

Program J-1 (BrudgeUSA) to program wymiany kulturowej, dofinansowywany przez rząd USA, który opłaca czesne w szkole amerykańskiej dla uczestników.

Rodziny amerykańskie, u których mieszkają uczestnicy, są woluntariuszami, którzy nie pobierają opłaty za goszczenie ucznia z zagranicy.

Mimo tego koszt udziału w programie to ok. 9 tys. USD (zależnie od wybranej fundacji), ponieważ przy przygotowaniu i realizacji programu pracuje wiele osób z fundacji amerykańskiej oraz jej polskiego partnera – i one otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Cenę programu można znaleźć TUTAJ.

Jest to nasz najpopularniejszy program, ze względu na dużo niższą cenę, niż program F-1.

Uczestnik programu doświadcza życia jak amerykański nastolatek – mieszkając w amerykańskiej rodzinie goszczącej, uczęszczając do miejscowej szkoły, biorąc udział z zajęciach dodatkowych (sportowych, artystycznych, naukowych, itp. – do wyboru).

To bardzo dobry sposób, aby:

 • poznać styl życia Amerykanów mieszkając w USA przez rok szkolny lub semestr
 • poznać specyfikę szkoły amerykańskiej – bardziej przyjaznej i otwartej na odkrywanie i rozwijanie zainteresowań ucznia
 • poznać nowych znajomych i nawiązać przyjaźnie na długie lata
 • doskonalić znajomość języka angielskiego
 • wyrabiać i rozwijać takie cechy, jak: samodzielność, przebojowość, wiara we własne siły i możliwości, otwartość na nowe doświadczenia, łatwość nawiązywania nowych znajomości, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, obycie w świecie

Warunki dla kandydatów nie są zbyt trudne, a procedura aplikacji nie jest skomplikowana.

PERFECT skutecznie pomaga we wszystkich formalnościach (już od ponad 28 lat 🙂

Warunki udziału w programie J-1:

 • wiek od 15 – 18,5 roku w momencie wyjazdu
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • dość dobre stopnie na ostatnich 3 świadectwach (raczej bez dwójek)
 • dojrzałość, odpowiedzialność, otwartość na nowe doświadczenia
 • pozytywne nastawienie do otoczenia
 • odporność na długą rozłąkę z bliskimi
 • opłacenie kosztów udziału w programie

Nie można wziąć udziału w programie po zakończeniu nauki w szkole średniej w Polsce. Dla osób po maturze mamy wiele programów studiów z granicą.

Procedura aplikacyjna wygląda następująco:

Aplikacja J-1

Uwaga – po pandemii nie wymagamy przyjazdu do jednego z naszych biur (chociaż zawsze chętnie spotykamy się z osobami zainteresowanymi programem 🙂 )

Procedurę zaczynamy więc od rozmowy wstępnej zarówno z kandydatem/kandydatką na uczestnika programu wymiany, jak i z jednym z jego rodziców (są to osobne rozmowy wstępne). Aby umówić się na taką rozmowę, prosimy o kontakt telefoniczny (lub wysłanie SMSa) na nr 601 762308.

Rozmowa jest w języku polskim, sprawdzamy motywację kandydata/kandydatki, znajomość programu (może nie wiedzieć jeszcze nic), a także to, czy spełnia warunki stawiane uczestnikom programu wymiany. Kandydat/ka może też zapytać nas o interesujące go/ją sprawy związane z programem.

Rozmowa z rodzicem ma na celu dokładne poinformowanie go o specyfice programu i upewnienie się, że na taki właśnie program rodzic chce wysłać swoje dziecko.

Dopiero po pozytywnym wyniku rozmowy wstępnej rozpoczynamy dalszą cześć procedury, czyli wybór fundacji, podpisanie umowy z rodzicami uczestnika, otwieramy aplikację (test językowy jest już częścią aplikacji).

Aplikacja internetowa zawiera między innymi:

 • Personal Data (zainteresowania, hobby, informacje o rodzinie, list własny ucznia do rodziny amerykańskiej i list jego rodziców opisujący dziecko – w języku angielskim),
 • Educational Information (stopnie ze szkoły, opinia nauczyciela języka angielskiego),
 • Health Questionnaire (wypełniony przez lekarza formularz medyczny z uwzględnieniem przebytych chorób zakaźnych i szczepień ochronnych)),
 • Oświadczenia rodziców o przekazaniu dziecka pod opiekę rodziny amerykańskiej.
 • Photo Album (zdjęcia uczestnika, rodziny i przyjaciół),
 • Zasady programu podpisane przez uczestnika i rodziców.

Do tych dokumentów dołączamy jeszcze naszą opinię o uczestniku po rozmowie kwalifikacyjnej.

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejny rok szkolny (na wyjazd w sierpniu 2024).

Można jeszcze zapisać się na program zaczynający się w styczniu 2024 (na 1 semestr).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza:

Szkoła średnia za granicą. Nabór na nowy rok szkolny (możliwe też wyjazdy jeszcze w tym roku szkolnym)!

O nas

Pobierz broszurę!