System IB

Program IB to dwuletni program maturalny, który składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy (Theory of Knowledge). Polscy uczniowie mogą rozpocząć realizację programu po ukończeniu pierwszej klasy liceum lub w wieku 16 lat.

Całość prowadzona jest w języku angielskim (także francuskim bądź hiszpańskim), w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny (z wyjątkiem egzaminów z języków). Uczniowie wybierają przedmioty zgodnie z ofertą szkoły, własnymi zainteresowaniami i planami na dalszą edukację.

Zrzut ekranu 2015-03-13 o 13.23.03

Przedmioty

Trzy lub cztery kursy uczeń musi zaliczyć na poziomie rozszerzonym (Higher level – HL), pozostałe na poziomie podstawowym (Standard level – SL).

Grupy przedmiotów, spośród których wybiera się kurs to:

Grupa 1: język podstawowy (najczęściej język ojczysty ucznia)
Grupa 2: język obcy
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, zarządzanie, technologia informacyjna.
Grupa 4: biologia, chemia, fizyka, ekologia
Grupa 5: matematyka
Grupa 6: sztuka lub kolejny z przedmiotów z grup 2–5

Ponadto warunkiem uzyskania dyplomu jest:

  • napisanie pracy (EE – Extended Essay) w języku wykładowym o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego z listy IB przedmiotu, niekoniecznie nauczanego w danej szkole. Wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia oraz pisanie pracy pod kierownictwem nauczyciela z danej szkoły;
  • zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS (ang. CreativityActionService – twórczość, działanie, pomoc). W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną, itp.;
  • zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) składającego się z ok. 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia. Dodatkowo uczeń musi napisać esej o objętości 1200–1600 słów na podany temat (wybrany z listy dziesięciu tematów określonych przez IBO) oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat.

Dyplom IB

Na świadectwie maturalnym  za każdy z 6 przedmiotów można otrzymać maksymalnie 7 punktów. Pozostałe 3 punkty (tzw. bonus points) uczeń otrzymuje za TOK oraz pracę EE.  Maksymalny wynik, jaki można uzyskać po ukończeniu programu i zdaniu matury to 45 punktów.

Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy w wielu uczelniach na całym świecie. Jest traktowany jako równorzędny egzamin z angielskimi A-level (m. in. w Oxfordzie, Cambridge) lub SAT (MIT). Najlepsi maturzyści są przyjmowani na czołowe uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, MIT, Harvard.

Oferujemy wiele szkół, w których można zdobyć maturę międzynarodową.

Do wyboru m.in. takie kraje (cena programu za rok obejmuje także zakwaterowanie z wyżywieniem):

  • UK od 8,5 tys. funtów
  • Irlandia od 18 tys. euro
  • USA od 22 tys. USD
  • Kanada od 20 tys. CAD
  • Hiszpania od 35 tys. euro
  • Włochy od 30 tys. euro

Zapraszamy do kontaktu (telefonicznego na nr 601 762308, mailowego lub osobistego).

Można też skorzystać z poniższego formularza:

Szkoła średnia za granicą. Nabór na nowy rok szkolny (możliwe też wyjazdy jeszcze w tym roku szkolnym)!

O nas

Pobierz broszurę!